Speidermerker?

Hvordan er det med alle disse merkene?


Speideren er vel mye kjent for dette med merker...

Noen merker har alle, fellesmerker, de får man utdelt straks man har kjøpt skjorte og gitt beskjed om det.

Andre merker må man gjøre seg fortjent til - noen av merkene tar vi på møter, andre merker får speiderne etter å ha gjennomført oppgaver på egenhånd. Speiderne deltar selv i beslutningene om hvilke merker som skal tas. Disse merkene deles ut når de er tatt eller ved spesielle anledninger som sesongavslutning etc.

Leirmerker får man når man deltar på speiderleire om sommeren. Også andre større arrangementer har egne merker som man får om man deltar.

Hvor skal dette merket være hen da?  Se oversikt på speiderbasen.no !